Exempel och resultat från en undervisningssituation och lite om risker. Från AI och ChatGPT – utmaningar och möjligheter

Uppladdad av Madeleine Michaëlsson      Created from AI och ChatGPT – utmaningar och möjligheter av Karl Sohlgren

views comments