Guider

 • Uppladdad av Andreas Åberg

  0 likes 6 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Åberg

  0 likes 3 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Åberg

  0 likes 56 plays 0  

MS Forms

 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 20 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 49 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 17 plays 0  

Sunet Survey

 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 20 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 140 plays 0  

Wooclap

 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 13 plays 0  
  behandlar inställningar för event samt Power point inlagt i Wooclap.
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 0 plays 0  
  hur du loggar in och skapar ditt första test
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 0 plays 0  
  Hur det ser ut för studenterna när de ska delta i ett asynkront test