Guider

 • Uppladdad av Leffe Bartholdsson

  0 likes 55 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Åberg

  0 likes 11 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Åberg

  0 likes 4 plays 0  

MS Forms

 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 27 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 65 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 18 plays 0  

Sunet Survey

 • Uppladdad av Leffe Bartholdsson

  0 likes 55 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 27 plays 0  
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 177 plays 0  

Wooclap

 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 13 plays 0  
  behandlar inställningar för event samt Power point inlagt i Wooclap.
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 19 plays 0  
  hur du loggar in och skapar ditt första test
 • Uppladdad av Andreas Lagerkvist

  0 likes 23 plays 0  
  Hur det ser ut för studenterna när de ska delta i ett asynkront test